AKUSTIK I INSTITUTIONER

SKAB ET ROLIGT OG BALANCERET LÆRINGSMILJØ

 

Hos Earmark Akustik er vi specialister i at sikre et godt akustisk indeklima i forskellige typer af læringsmiljøer.
Vi tilbyder en række af services lige fra behovsanalyse, vejledning, forslag til indretning/design, projektering samt et team af håndværkere der hurtigt og uden gener står for montagen.

 

Få et tilbud se PRODUKTER

AKUSTIKLØSNINGER

TIL LOFTER, VÆGGE OG AFSKÆRMNING

Hos Earmark Akustik har vi et bredt sortiment af akustikløsninger til læringsmiljøer. Det betyder, at vi altid har mulighed for at finde den helt rigtige løsning, der imødekommer indretningen, samt de aktiviteter rummet skal danne ramme for.
Læs mere om vores akustikløsninger til lofter, vægge og afskærmning i læringsmiljøer

FIND INSPIRATION

LYDDÆMPNING SKRÆDDERSYET TIL LÆRINGSMILJØER

Find inspiration i vores mange projekter og se hvordan vi har dæmpet lyden i forskellige typer af læringsmiljøer

LOVKRAV

Værdierne er formuleret i BR10 samt SBi anvisning 218. I SBi anvisning 218 fremgår det, at kravene til den maksimale efterklangstid for opholdsrum i daginstitutioner er reduceret til 0,4 sekunder. I klasselokaler beregnet til traditionel undervisning, er kravet til den maksimale efterklangstid i dag 0,6 sekunder. I lokaler til SFO, grupperum, særundervisning m.m. er kravet 0,4 sekunder. I åbne undervisningslandskaber, i rum med højt til loftet og i rum med stor volumen, stilles der krav til det ækvivalente absorptionsareal – helt op til 1,3 x rummets gulvareal.

PÅBUD

Hvis din skole eller daginstitution har modtaget et påbud omkring krav til udbedring af utilfredsstillende lydforhold kan Earmark hjælpe. Gennem vores samarbejdspartnere foretages før-og eftermålinger af de relevante akustiske parametre. De akustiske målinger udføreres i henhold til opdaterede og gældende standarder for akustiske målinger. Vi foranlediger endvidere udformning af den akustiske rapport, der forklarer og dokumenterer effekten af en eventuel akustisk regulering.