AKUSTIK I INSTITUTIONER

Introduktion

Pædagoger og lærere i daginstitutioner, SFO’er og skoler hører til en af de mest støjbelastede faggrupper. De mange, ofte høje, lyde fra børnenes aktiviteter, forstærkes ved dårlig akustik, da lyden reflekteres mellem vægge, gulve og lofter i en uendelighed, uden at blive absorberet. Støjgenerne resulterer i stress, træthed, koncentrationsbesvær og påvirker børnenes indlæring og taleforståelighed.

 

Earmarks løsninger tilpasses institutions- og rumtype, og er samtidig effektiv og harmonerer med et ofte sparsomt budget. Der har gennem længere tid været fokus på at nedbringe støjen i skoler og institutioner, og bygningsreglementet stiller i dag særdeles skærpede krav til efterklangstid og lydabsorption.

 

Se eksempler på effektive akustikløsninger, som understøtter de skærpede krav til akustik i læringsmiljøer.

 

Akustik i læringsmiljøer

POSITIVE EFFEKTER

VI KAN IKKE VÆRE ANDET BEKENDT

Bedre trivsel og indlæring
Bedre taleforståelighed
Bedre mulighed for fordybelse
Optimerer muligheden for differentieret undervisning i grupper
Mindre stress blandt lærere og pædagoger
Bedre forudsætninger for at inkludere elever med særlige behov i skolens “normale” undervisning
Reducerer mental træthed efter arbejde
Reducerer risikoen for høreskader
Mindre sygefravær
Øger medarbejdernes jobtilfredshed og motivation

MILJØER

Klik på de miljøer du vil se mere info om

FORLØBET MED EARMARK

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE

Hvis din institution har problemer med dårlig lyd og har brug for akustikregulering, står vi hos Earmark klar til at hjælpe dig igennem hele processen – fra behovsafklaring, over løsningsmodeller, til det færdige og forbedrede akustikmiljø.

LOVKRAV

Værdierne er formuleret i BR10 samt SBi anvisning 218. I SBi anvisning 218 fremgår det, at kravene til den maksimale efterklangstid for opholdsrum i daginstitutioner er reduceret til 0,4 sekunder. I klasselokaler beregnet til traditionel undervisning, er kravet til den maksimale efterklangstid i dag 0,6 sekunder. I lokaler til SFO, grupperum, særundervisning m.m. er kravet 0,4 sekunder. I åbne undervisningslandskaber, i rum med højt til loftet og i rum med stor volumen, stilles der krav til det ækvivalente absorptionsareal – helt op til 1,3 x rummets gulvareal.

PÅBUD

Hvis din skole eller daginstitution har modtaget et påbud omkring krav til udbedring af utilfredsstillende lydforhold kan Earmark hjælpe. Gennem vores samarbejdspartnere foretages før-og eftermålinger af de relevante akustiske parametre. De akustiske målinger udføreres i henhold til opdaterede og gældende standarder for akustiske målinger. Vi foranlediger endvidere udformning af den akustiske rapport, der forklarer og dokumenterer effekten af en eventuel akustisk regulering.

AKUSTIKREGULERING

MED 3 FORSKELLIGE METODER

SÅ NEMT ER DET

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Vi hjælper dig igennem hele processen med lyddæmpning. Fra analyse til færdig montering. Kontakt os for at snakke med en af vores eksperter.

BESTILLING

BESTILLING

Find det helt rigtige produkt til dit behov. Vi leverer alt fra unikke akustikbilleder til totalløsninger fra gulv til loft. Gå til produkter for at se nærmere.

LEVERING OG MONTERING

LEVERING OG MONTERING

Produkterne leveres i løbet af få dage og kan nemt monteres selv. Alternativt står vores profesionelle montører altid klar til at hjælpe.