Furesø Golfklub

Restauranter

FLEKSIBEL LØSNING TIL SMUKKE LOKALER

Problem: De smukke lokaler hos Furesø Golfklub med højt til loftet og bare vægge skabte dårlig akustik. Derudover skabte de karakteristiske stuk-paneler udfordringer i forhold til at placere lyddæmpende paneler på væggene.

Løsning: Løsningen blev Earmark akustikbilleder, som blev monteret på væggene. Billederne blev tilpasset så stukpanelerne ikke kom i vejen. Et stort motiv delt på tre paneler blev valgt for at skabe et enkelt og sammenhængende udtryk.

Design: Fleksibiliteten i Earmark Akustikbillederne bevirkede, at det ikke ville gå ud over valg af motiv, som bærer præg af de skønne naturomgivelser omkring golfklubben, der samtidig forstærker den visuelle identitet.

Anvendte produkter: Earmark Akustikbilleder