Furesø Golfklub

Restauranter

FLEKSIBEL LØSNING TIL SMUKKE LOKALER

Problem: De smukke lokaler hos Furesø Golfklub med højt til loftet og bare vægge skabte dårlig akustik. Derudover skabte de karakteristiske karme udfordringer i forhold til størrelsen og effekten af absorbenterne.

Løsning: Løsningen blev akustikbilleder fra AKUART, som blev monteret på væggene. Billederne blev skåret så karmene ikke kom i vejen, men holdt samme motiv for at skabe sammenhæng.

Design: Fleksibiliteten i SmartArt produktet bevirkede at det ikke ville gå ud over valg af motiv, som bærer præg af de skønne naturomgivelser omkring golfklubben, og som samtidig forstærker den visuelle identitet.

Anvendte produkter: AKUART SmartArt 60