Dansk Journalist Forbund

Diverse / Kontor

ENKEL OG ELEGANT LØSNING PÅ LILLE KONTOR

Problem: Et lille kontor med mange funktioner (møder, telefoni & elektronik) var præget af dårlig akustik på grund af glasvæggenes hårde flader, der skabte stående lydbølger og lang efterklangstid.

Løsning: Et enkelt akustikbillede blev ophængt bag arbejdspladsen på kontoret, for at absorbere lydbølgerne og nedsætte forstyrrende støj i rummet.

Design: Det smukke motiv af Gl. Stand blev leveret af forbundet selv, som med samme fotoserie dekorerede og optimererede akustikken i virksomhedens kantine.

Anvendte produkter: AKUART SmartArt 36