Mærsk

Kontor / Storrum

SKRÆDDERSYET LØSNING MED INTERN BRANDING

Problem: Mærsk Tankers har til huse i Møllers gamle, klassiske lokaler, men oplevede problemer med akustikken på grund af stående lydbølger der svinger mellem parallelle vægge. Dette skabte stor gene for de mange ansatte.

Løsning: Store, lydabsorberende akustikbilleder i tilpassede formater til de områder på kontoret, hvor akustikken var mest udfordret. Dette forbedrede lydforholdene væsentligt, til stor glæde for de ansatte.

Design: Mærsk udnyttede samtidig lejligheden til at få udsmykket væggene med dekorative motiver af virksomhedens skibe og containere, som samtidig med at regulere akustikken fungerer som intern branding.

Anvendte produkter: Earmark Akustikbilleder