Sjælør Fritidshjem

Daginstitutioner / Institutioner

EFFEKTIV & ANDERLEDES AKUSTIKLØSNING

Problem: Fritidshjemmets store, åbne fællesrum med loft til kip gav uudholdelige akustikforhold til gene for børn og pædagoger.

Løsning: Earmark monterede lydabsorberende moduler Earmark Direct 40 i lofterne, hvilket gav et flot resultat og dæmpede støjen betydeligt.

Design: De hvide akustikplader blev monteret i loftet, hvilket var perfekt for rummet, da der ikke umiddelbart var plads på væggene.

Anvendte produkter: Earmark Direct 40