Københavns Universitet

Institutioner / Læring

GRAFISK FLOT & EFFEKTIV AKUSTIKLØSNING

Problem: På trods af perforerede gipslofter, døjede man i kantinen på fakultetet med dårlig akustik. Manglende lydabsorberende materiale på vægge skabte et uhensigtsmæssigt, højt støjniveau.

Løsning: Akustikbilleder blev monteret på de hårde lydreflekterende væggeflader. Akustikbilleder med 40 mm lydabsorbenter blev valgt for at regulerede akustikken henover et bredt frekvensområde.

Design: De flotte grafiske motiver har universitetet selv leveret, hvilket har givet kantinen et flot, og unikt visuelt præg.

Anvendte produkter: Earmark Akustikbilleder