WSPA

Kantine / Kontor

AKUSTIKBILLEDE SYNLIGGØR VIRKSOMHEDENS MÅL

Problem: De bare vægge i WSPAs minimalistiske kantine skabte akustiske hotspots, hvor lyden fra rummets mange lydkilder blev kastet tilbage og skabte støj når den blandes med den direkte lyd.

Løsning: Et stort akustikbillede i blev monteret på den bare væg direkte over spisepladsen for at stoppe lyden i at blive reflekteret tilbage i rummet.

Design: WSPA valgte, ligesom i deres akustikløsning i gangarealet, et motiv fra deres eget billedarkiv og gav på den måde deres ansatte både et bedre akustikmiljø og et tydeligt billede på organisationens formål.

Anvendte produkter: Earmark Akustikbilleder