AKUSTIK PÅ KONTORET

Introduktion

Mange oplever generende støj på arbejdspladsen. Det kan være telefoner, lyde fra kontormaskiner eller et generelt højt støjniveau, der virker forstyrrende og forringer arbejdsmiljøet. Det skyldes ofte de åbne rum og hårde overflader, der reflekterer lyden rundt i lokalet, og skaber ekko og lange efterklangstider. Dette er særligt udbredt i storrumskontorer, men opleves også i mindre teamkontorer, enkeltmandskontorer, mødelokaler og kantiner. Mange oplever konsekvenserne i form af stress og koncentrationsbesvær. Earmark leverer akustikløsninger, der optimerer lydforholdene og dermed skaber større trivsel og velvære på arbejdspladsen.

INSPIRATION  PRODUKTER

POSITIVE EFFEKTER

DET KAN BETALE SIG AT INVESTERE I AKUSTIKKEN

 

Færre sygedage
Bedre taleforståelighed
Reducerer risikoen for stress
Større medarbejdertilfredshed
Bedre forhold for produktivitet
Bedre mulighed for koncentrationskrævende arbejdsopgaver
Understøtter kommunikation og vidensudveksling

RUMTYPER

KLIK PÅ DE RUMTYPER DU VIL VIDE MERE OM

STORRUM

STORRUM

Rummer ofte forskellige funktioner og mange mennesker på samme tid

MØDELOKALE

MØDELOKALE

Skal danne ramme for samtaler, konferencer og fortrolighed

KANTINE

KANTINE

Fungerer som et pusterum med plads til både pause og networking

RECEPTION

RECEPTION

Entrypoint med højt aktivitetsniveau, telefoni og gennemgang

LOVKRAV

I kontorer stilles der i dag krav til en maksimal efterklangstid på 0,6 sekunder i enkeltmandskontorer og møderum. Tidligere var der ingen regler på dette område. I åbne kontorlandskaber anbefales en total absorptionsmængde på minimum 1,1 gange gulvarealet. Hvis man er i tvivl om efterklangstidens længde, så bør man få foretaget efter måling og vurdering af en sagkyndig med akustisk ekspertise.

PÅBUD

Hvis din arbejdsplads har modtaget påbud omkring krav til udbedring af utilfredsstillende lydforhold, kan Earmark hjælpe. Gennem vores samarbejdspartnere foretages før- og eftermålinger af de relevante akustiske parametre. De akustiske målinger udføreres i henhold til opdaterede og gældende standarder for akustiske målinger. Vi udarbejder på dette grundlag den akustiske rapport, der forklarer og dokumenterer effekten af en eventuel akustisk regulering.

Kontakt os for at høre mere.

AKUSTIKREGULERING

3 FORSKELLIGE METODER

SÅ NEMT ER DET

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Vi hjælper dig igennem hele processen med lyddæmpning. Fra analyse til færdig montering. Kontakt os for at snakke med en af vores eksperter.

BESTILLING

BESTILLING

Find det helt rigtige produkt til dit behov. Vi leverer alt fra unikke akustikbilleder til totalløsninger fra gulv til loft. Gå til produkter for at se nærmere.

LEVERING OG MONTERING

LEVERING OG MONTERING

Produkterne leveres i løbet af få dage og kan nemt monteres selv. Alternativt står vores profesionelle montører altid klar til at hjælpe.