Agedrup Skole

Institutioner / Læring

LÆRERIGE AKUSTIKBILLEDER PÅ GANGEN

Problem: Skolens meget lange gange reflekterede og forstærkede lyden af snak og aktivitet til stor gene for undervisningen i de tilstødende klasselokaler.

Løsning: Store, lydabsorberende billeder i blev monteret langs gangene for at stoppe ekko og rungen mellem de parallelle vægge.

Design: Skolen har fået læringsmotiver, tilpasset skolens fagpensum, for at motivere og inspirere de studerendes læring. Motiverne kan nemt udskiftes med nye lærreder, hvis de skal opdateres med skift i pensum.

Anvendte produkter: Earmark Akustikbilleder